Praktijk High Five

voor verantwoordelijke ouders en hun kids

orthopedagoog, diagnostiek, begeleiding, training, coaching, therapie, gedragsdeskundige, ouderbegeleiding, opvoedingsondersteuning,

kinderen, jongeren, tieners, pubers,


pesten, pestproblematiek, pester, gepeste, blauwe plekken, alcohol, alcoholist, vader, moeder, geslagen, mishandeling, mishandelt, spugen, schoppen, brusjes, boos, kwaad, verdrietig, bij, agressief, woede uitbarsting, zelfmoord, zelfverminking, jezelf pijn doen,


hulp, ondersteuning, begeleiding, coaching, coach,


Kapelle, Zeeland, Nederland, Zuid Beveland,